محورهای محصولات تولیدی با هدف تجاری سازی:

 • بازی های رایانه ای
 • واقعیت مجازی
 • واقعیت افزوده
 • شبیه سازی
 • مجازی سازی
 • بازی سازی
 • اپ های موبایل
 • محصولات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط دیگر


محورهای مقالات گزارش وضعیت (Position Paper):

 • طراحی، تولید و توسعه
 • موضوعات و چالش های اجتماعی-فرهنگی، اجرایی و اقتصادی
 • زیبایی شناسی
 • مباحث فلسفی و چرایی
 • تجاری سازی، شخصی سازی و سیاست گذاری