جشنواره سرگرم­ آموز در نظر دارد در دومین دوره ­ی خود، مقالاتی را تحت عنوان مقالات گزارش وضعیت یا position paper دریافت کند. این مقالات باید گزارشی از وضعیت پژوهشی نویسندگان در محورهای ذکر شده باشند که در آن­ها ایده و نوآوری طرح برجسته شده باشند. مقالات باید حدکثر در 4 صفحه و به زبان فارسی یا انگلیسی نوشته شده باشند. 

عناوین ذکر شده در مقاله باید شامل:

 • مقدمه
 • بیان ایده
 • چشم انداز آینده
 • نتیجه گیری 
 • منابع

مقالات برتر برای عملیاتی شدن حمایت مالی خواهند شد و به شرکت­های دانش­ بنیان معرفی می­ شوند. همچنین مقالات برگزیده پس از اعمال نظرات داوران در مجلات معتبر فارسی و انگلیسی زبان به چاپ خواهند رسید.

محورهای مقالات در حوزه سرگرم آموز:

 • طراحی، تولید و توسعه
 • زیبایی شناختی
 • موضوعات و چالش­ های اجتماعی، فرهنگی، اجرایی و اقتصادی
 • مباحث فلسفی و چرایی
 • شخصی سازی
 • تجاری­ سازی و سیاست­گذاری
راهنمای نگارش مقالات گزارش وضعیت

جهت ارسال مقاله (گزارش وضعیت) بر لینک زیر کلیک نمایید.