برگزاری اولین جلسه کمیته علمی جشنواره (جهت مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید)
1397-06-24

اولین جلسه کمیته علمی جشنواره سرگرم آموز در روز شنبه 24 شهریور 1397 در دفتر معاونت فناوری دانشگاه با حضور دکتر سعید پورروستایی اردکانی برگزار شد. در این جلسه دکتر خدیجه علی آبادی، دکتر فرامرز سهرابی، دکتر سید سروش قاضی نوری، دکتر مهدی گودرزی، دکتر زهرا جامه بزرگ، دکتر نرجس خاتون اویسی و مهندس رها عابدی حضور داشتند.


در ابتدا دکتر پورروستایی گزارشی از عملکرد اولین دوره جشنواره سرگرم آموز در سال گذشته دادند و سپس به ارائه رویکردها و اهداف جدید دومین جشنواره پرداختند. در ادامه جلسه پیشنهاداتی به شرح ذیل توسط اعضای کمیته علمی ارائه شد:

  • توضیحات بیشتر در سایت برای مخاطبانی که از قبل با جشنواره سرگرم آموز آشنایی ندارند.
  • برجسته کردن این نکته که لوگوی طراحی شده بر روی تمامی محصولاتی که از طرف دانشگاه علامه طباطبائی تاییدیه می گیرند خواهد آمد و یک لوگوی دائمی است.
  • مشخص کردن اهداف دراز مدت کمیته علمی جهت همسو کردن نظرات اعضاء در جلسات
  • برگزاری مدرسه سرگرم آموز در طول سال تحصیلی در دانشکده های مختلف به منظور جلب مخاطبان مختلف با دیدگاه ها و انگیزه های متفاوت