برگزاری مراسم افتتاحیه
1397-08-12

مراسم افتتاحیه دومین دوره جشنواره سرگرم آموز امروز شنبه 12 آبانماه 1397 در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.