محصولات سرگرم آموز منتخب جلسه داوری اولیه

حدود ۵۰ محصول سرگرم‌آموز رسیده به جشنواره -بدون نام- مورد داوری اولیه قرار گرفتند و تعداد ۱۵ اثر به مرحله داوری حضوری راه یافتند:


🕹 املای عسل -  سیده شادی هاشمی

🕹 نگاره ها - اسماعیل صادقی

🕹 چرخه آب - دانا پاچیده

🕹 سرگرم‌آموز ریاضی و جغرافیا - مهدی سلطانی

🕹 ریاضی خوان - شهاب رزاقی

🕹 بازیافت - دانا پاچیده

🕹 زنگ ریاضی - عبدالله محمودی

🕹 ستاره ایمنی من - متینه زیارتی

🕹 مانا کارت - یونس وصالی مزین

🕹 بازی و ریاضی - عباس وصالی مزین

🕹 آموزش نماز - شهاب رزاقی

🕹 بازی دور آموزشی - بیژن جابری نسب

🕹 جمع و تفریق سه رقمی - سکینه شریفاتی

🕹 فرا آناتومی - حسام ساکیان محمدی

🕹 آموزش احکام - شهاب رزاقی


تاریخ برگزاری جلسه داوری حضوری متعاقبا اعلام می گردد.