جلسه داوری اولیه مسابقات سرگرم آموز در روز چهارشنبه 97/9/14 در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار گردید.

جهت دیدن نتایج بر روی لینک های زیر کلیک کنید.